Algemene voorwaarden van Lionware B.V.

Hartelijk dank dat u onze producten en diensten (hierna "Diensten") gebruikt. De Diensten worden geleverd door Lionware B.V. (hierna: "Leverancier"), gevestigd te Enschede 7547 TD, aan de Marssteden 70, Nederland. Ingeschreven bij de KVK te Enschede onder nummer 66144507.

Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor de Diensten tussen Leverancier en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw de Diensten.

Account voorwaarden

 1. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw Mijn Lionware account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 7. Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
 8. Het omzetten van een gratis account naar een betaald account treedt per direct in werking.

Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling geschiedt achteraf per kalendermaand per SEPA-incasso of credit card.
 2. De SEPA-incasso wordt minimaal 7 dagen voor uitvoering per e-mail aangekondigd.
 3. Het omzetten van een gratis account naar een betaald account treedt per direct in werking. Hierbij wordt het gratis account beëindigt en gaat de betaling vanaf dat moment in.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).

Opzeggingen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van de Diensten. Opzeggen van de Diensten is mogelijk via de beheerdersconsole. Elke andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en/of verwerkt.
 2. De Diensten zijn maandelijks opzegbaar.
 3. Bij het opzeggen van uw account en/of diensten wordt alle betreffende data na drie (3) maanden verwijderd.

Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk de Diensten stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 2. Leverancier behoudt het recht om de Diensten permanent stop te zetten. Dit zal minimaal drie (3) kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://www.lionware.solutions.
 3. Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van de Diensten door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op https://www.lionware.solutions.

Copyright en eigendom van content

 1. Leverancier zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot drie (3) maanden na stopzetten van uw account op verzoek over beschikken.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of afbeeldingen (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

Aansprakelijkheid

INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN LEVERANCIER EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN LEVERANCIER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR EEN CLAIM ONDER DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIE, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES (OF, ALS WE DAARVOOR KIEZEN, TOT HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE SERVICES AAN U). IN ALLE GEVALLEN ZIJN LEVERANCIER EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS KAN WORDEN VERWACHT.

Zakelijk gebruik van de Diensten

Als u de Diensten namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Leverancier en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Diensten of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Overige voorwaarden

 1. Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. U zult de Diensten niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of de Diensten.
 3. U zult geen delen van de Diensten of de Diensten in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.
 4. U zult de Diensten niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 5. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op de Diensten.

Versie: 1 januari 2017